กำหนดการสอบ Pre-Woranari 2567

Administrator

กำหนดการสอบ Pre-Woranari 2567 วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ตารางสอบ  >>คลิกที่นี่

     - อุปกรณ์การสอบ  >>คลิกที่นี่

     - แผนผังอาคารในโรงเรียน  >>คลิกที่นี่

     - จุดพักคอย  >>คลิกที่นี่

หมายเหตุ

✅  นักเรียนพร้อมกัน ณ จุดพักคอยที่กำหนด เวลา 07.30 น.

✅  ผู้ปกครองสามารถเดินมาส่งนักเรียนผู้เข้าสอบในโรงเรียนได้ทางประตู 1

✅  ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรเข้าสอบได้เลย

❌  ไม่ต้องปริ้นบัตรเข้าสอบ

❌  ไม่มีการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

❌  ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาในโรงเรียน

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567