กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

Administrator

กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2566

- แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 18 - 29 เมษายน พ.ศ. 2567 >>คลิกที่นี่

- ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ม.ต้น >>คลิกที่นี่

- ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ม.ปลาย >>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567