26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Administrator

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

"วรนารีเฉลิม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021
แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านออนไลน์สำหรับครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
การลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมเครื่องแบบ สำหรับนักเรียนหญิง ชั้น ม.1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564