รายงานวิจัยโดย นายนพดล หมิดทองคำ

Administrator

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามคติพจน์ของโรงเรียน โดยใช้ “เพชรวงพักตร์ โมเดล” โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
 

โดย นายนพดล  หมิดทองคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

รายละเอียด >> คลิ๊กที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์