กลุ่มงาน | กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผลงาน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิต

9 กุมภาพันธ์ 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ