ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.1 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

Administrator

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    - รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 --> คลิกที่นี่


กำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-17 พฤษภาคม 2561

    - กำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน --> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562