ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

 

    - ประกาศโรงเรียน >> คลิกที่นี่

    - ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ >> คลิกที่นี่

    - ประเภทนักเรียนทั่วไป

           (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) >> คลิกที่นี่

    - ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ >> คลิกที่นี่

    - ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ >> คลิกที่นี่

    - ประเภท สำรอง >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565