ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.2,3,5,6 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

Administrator

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6

   

    - มัธยมศึกษาปีที่ 2 --> คลิกที่นี่

 

    - มัธยมศึกษาปีที่ 3 --> คลิกที่นี่

 

    - มัธยมศึกษาปีที่ 5 --> คลิกที่นี่

 

    - มัธยมศึกษาปีที่ 6 --> คลิกที่นี่


 

กำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-17 พฤษภาคม 2561

   

    - กำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน --> คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565