ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.2,3,5,6 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

Administrator

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6

   

    - มัธยมศึกษาปีที่ 2 --> คลิกที่นี่

 

    - มัธยมศึกษาปีที่ 3 --> คลิกที่นี่

 

    - มัธยมศึกษาปีที่ 5 --> คลิกที่นี่

 

    - มัธยมศึกษาปีที่ 6 --> คลิกที่นี่


 

กำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-17 พฤษภาคม 2561

   

    - กำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน --> คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์