ผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

Administrator

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

     ตามที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ตามกำหนดการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แล้วนั้น

     บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้นักเรียนดำเนินการตามประกาศ

ดูประกาศ >> คลิกที่นี่

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567