ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

Administrator

โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ม.1 (EP/MEP/SMTE)

รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

สอบคัดเลือก 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ประกาศผล 6 มีนาคม 2567 ทาง www.woranari.ac.th

รายงานตัว 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

มอบตัว 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

ม.4 (IEP/SMTE/ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส)

รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

สอบคัดเลือก 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ประกาศผล 6 มีนาคม 2567 ทาง www.woranari.ac.th

รายงานตัว 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

มอบตัว 6 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567