ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับนักเรียน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

 

อ่านรายละเอียดประกาศ ---> คลิกที่นี่

 

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ --> admission.woranari.ac.th

 

ประกาศเพิ่มเติมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 -->

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565