กิจกรรมเปิดบ้านเปิดบ้านวรนารีฯ

Administrator
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเปิดบ้านวรนารีฯ "วิชาการก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พลิกโฉมใหม่ด้วยพลังวรนารีฯ"  (OPEN HOUSE 2024)

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มหกรรมวิชาการเปิดบ้านวรนารีเฉลิม ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย 

     1.การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา 

     2.การแสดงผลงานโครงงาน STEM นวัตกรรมชุมนุม 

     3.การแสดงผลงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ 

     4.การแสดงบนเวทีตลอดงาน

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญไปยังโรงเรียน เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรม Open House 2024 >> คลิกที่นี่

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ >> คลิกที่นี่

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Open House 2567 ระดับประถมศึกษา >> คลิกที่นี่

 


รายการและรายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมเปิดบ้านเปิดบ้านวรนารีฯ

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

         1.1 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ป.4-6

         1.2 การประกวดลายมืองามตามแบบไทย ป.4-6

         1.3 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ป.4-6

         1.4 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ ป.4-6

                อ่านรายละเอียดแต่ละรายการ >> คลิกที่นี่

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

         2.1 กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6   >> คลิกที่นี่

         2.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6   >> คลิกที่นี่

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         3.1 Science Show   >> คลิกที่นี่

         3.2 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   >> คลิกที่นี่

         3.3 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล   >> คลิกที่นี่

         3.4 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์    >> คลิกที่นี่

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         4.1 การประกวดมารยาทไทยระดับประถม   >> คลิกที่นี่

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

         5.1 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 13   >> คลิกที่นี่

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         6.1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ป.4-ป.6   >> คลิกที่นี่

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

         7.1 การประกวดเล่านิทาน  (Story Telling) ป.4-ป.6   >> คลิกที่นี่

         7.2 การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่ฟัง   (Listen and Draw) ป.4-ป.6   >> คลิกที่นี่

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

         8.1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน  讲故事比赛   >> คลิกที่นี่

         8.2 การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “อนิเมะที่ฉันชอบ”   >> คลิกที่นี่

         8.3 การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “ภาษาต่างประเทศ ประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในอนาคต”   >> คลิกที่นี่

         8.4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ภายใต้หัวข้อใหญ่ “Learning foreign languages, a key for my brilliant success” (ม.1-3, ม.4-6)   >> คลิกที่นี่

         8.5 การแข่งขัน Cover Dance เพลง K-POP ระดับประถมศึกษา 1-6 และระดับมัธยมศึกษา 1-3   >> คลิกที่นี่

9.งานสนับสนุน ห้องสมุด

         9.1 การแข่งขันประกวดวาดภาพ   >> คลิกที่นี่

แบบสมัครเข้าแข่งขัน >> คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567