กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

Administrator

จำหน่ายคูปอง เวลา 07.30 - 15.00 น.

จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                จำหน่ายในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                จำหน่ายในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3              จำหน่ายในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6              จำหน่ายในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

 

ดูกำหนดการ ---> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565