กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

Administrator

จำหน่ายคูปอง เวลา 07.30 - 15.00 น.

จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                จำหน่ายในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                จำหน่ายในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3              จำหน่ายในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6              จำหน่ายในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

 

ดูกำหนดการ ---> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์