ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา (เพิ่มเติม)

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภท โควตา (เพิ่มเติม)

 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

    -  ประกาศโรงเรียน -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (วิทย์ - คณิต)  -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (คณิต - อังกฤษ)  -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (ไทย - สังคม - กีฬา)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (ธุรกิจ)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - จีน)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - ญี่ปุ่น)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - มลายู)  -->  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562