ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภท โควตา

 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

    -  ประกาศโรงเรียน -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (วิทย์ - คณิต)  -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (คณิต - อังกฤษ)  -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - ไทย - สังคม)  -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (ไทย - สังคม - กีฬา)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (ธุรกิจ)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - จีน)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - ญี่ปุ่น)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนพิเศษภาษา  -->  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์