ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภท โควตา

 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

    -  ประกาศโรงเรียน -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (วิทย์ - คณิต)  -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (คณิต - อังกฤษ)  -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - ไทย - สังคม)  -->  คลิกที่นี่

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (ไทย - สังคม - กีฬา)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (ธุรกิจ)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - จีน)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนทั่วไป (อังกฤษ - ญี่ปุ่น)  -->  คลิกที่นี่ 

 

    -  ห้องเรียนพิเศษภาษา  -->  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย