ประกาศผลการรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

Administrator

       ตามที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้ประกาศรับย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้โรงเรียนดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารับย้ายนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566

     ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับการพิจารณารับย้าย ตามประกาศนี้ มอบตัวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมเอกสารตามประกาศ

ดูประกาศ >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566