กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทุกระดับชั้น

ตามประกาศดังแนบ >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566