กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทุกระดับชั้น

ตามประกาศดังแนบ >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567