กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

Administrator

กิจกรรมการเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 - 28 เมษายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังแนบ

 

1. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2565 >>>คลิกที่นี่


2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     - ข้อมูลรายวิชาเปิดลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ม.3 >>>คลิกที่นี่
     - ตารางเรียนภาคฤดู ม.3 >>>คลิกที่นี่


3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     - ข้อมูลรายวิชาเปิดลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ม.6  >>>คลิกที่นี่
     - ตารางเรียนภาคฤดู ม.6  >>>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567