ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Administrator

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

    - รายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ลานเฉลิมเกียรติ เวลา 09.30 น. พร้อมรับเอกสารมอบตัว

    - ชำระเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 2,000 บาท ผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย Next

     - มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น.ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565