ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566

Administrator

รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

    - รายงานตัว วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 10.00 น.  ณ สำนักงานวิชาการ อาคารเรียน 1 ชั้น 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

    - สอบวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566