ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

Administrator

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

แผนผังสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ คลิก

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566