ตารางเรียนนักเรียน 1/65 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Administrator

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >> CLICK

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >> CLICK

   - UPDATE ใหม่ล่าสุด ณ วันที่ 5 มิ.ย. 65 >> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การเลือกกิจกรรมชุมนุม ม.1 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่งเอกสารเพิ่มเติม
การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล