ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

Administrator

ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2565 >>> คลิกที่นี่
 

ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ม.1 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่งเอกสารเพิ่มเติม
การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล