ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

Administrator

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

คุณสมบัติ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทย ม.1 คลิก

คุณสมบัติ นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทย ม.4 คลิก

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565