เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

Administrator

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

มัธยมศึกษาปีที่ 1

    - ด้านกีฬาว่ายน้ำ  >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - ด้านกรีฑา  >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - ด้านกีฬาเปตอง  >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - ดนตรีไทย  >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - วงโยธวาทิต    >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - นาฏศิลป์    >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - การอ่านทำนองเสนาะ    >>> เกณฑ์การคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 4

    - ด้านกีฬาบาสเกตบอล   >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - ด้านกรีฑา  >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - ดนตรีไทย  >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - ทัศนศิลป์    >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - นาฏศิลป์    >>> เกณฑ์การคัดเลือก

    - การอ่านทำนองเสนาะ    >>> เกณฑ์การคัดเลือก

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565