ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ/โควต้า)

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

คู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา >> https://youtu.be/GWEKwsFdmB0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
*รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565 ทางระบบออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียน

ม.1 เขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
     - สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2565
     - ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565
     - รายงานตัว  วันที่ 30 มีนาคม 2565
     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565

ม.1 ความสามารถพิเศษ
     - สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 22 มีนาคม 2565
     - ประกาศผล วันที่ 23 มีนาคม 2565
     - รายงานตัว  วันที่ 23 มีนาคม 2565
     - สอบวัดความรู้  วันที่ 26 มีนาคม 2565
     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565

ม.1 เงื่อนไขพิเศษ
     - สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2565
     - ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2565
     - รายงานตัว  วันที่ 30 มีนาคม 2565
     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565

----------------------------------------------------------------------------------
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
*รับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ทางระบบออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียน

ม.4 โควต้า
     - สอบวัดความรู้ วันที่ 27 มีนาคม 2565
     - ประกาศผล วันที่  31 มีนาคม 2565
     - รายงานตัว  วันที่ 31 มีนาคม 2565
     - มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565

ม.4 นักเรียนทั่วไป
     - สอบวัดความรู้ วันที่ 27 มีนาคม 2565
     - ประกาศผล วันที่  31 มีนาคม 2565
     - รายงานตัว  วันที่ 31 มีนาคม 2565
     - มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565

ม.4 ความสามารถพิเศษ
     - สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 23 มีนาคม 2565
     - ประกาศผล วันที่ 24 มีนาคม 2565
     - รายงานตัว  วันที่ 24 มีนาคม 2565
     - สอบวัดความรู้  วันที่ 27 มีนาคม 2565
     - มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565

ม.4 เงื่อนไขพิเศษ
     - สอบวัดความรู้ วันที่ 27 มีนาคม 2565
     - ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2565
     - รายงานตัว  วันที่ 31 มีนาคม 2565
     - มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565

อ่านรายละเอียดประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565