รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

Administrator

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ --> admission.woranari.ac.th

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562