การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2565

Administrator

ด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงชลา มีนโยบายการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา โดยมีรายละเอียด >> คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565