ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Administrator

 

1. ลิงค์เข้าสู่ระบบผลการเรียนออนไลน์ จำนวน 5 ลิงค์ ได้แก่

2.  รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด ของนักเรียน (มีเครื่องหมาย / ด้วย) ตัวอย่าง 02/02/2545  ! หากไม่พบข้อมูล ให้แจ้งครูที่ปรึกษา เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ม.1 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่งเอกสารเพิ่มเติม
การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565