ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6

Administrator

ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียน 1/65 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565