ประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา
แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom 2/2564