ประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) ประจำปี 2564

Administrator

ประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภาคใต้

(ประเพณีสารทเดือนสิบ) ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นเวลา 1 วัน


อ่านประกาศ >>> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
การติดตามให้นักเรียนลงทะเบียนการขอสอบแก้ตัวในกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 /2564
นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค COVID-19 “ร้อยปีวรนารี ร้อยเรียงวิถีสอน”
ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์