นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค COVID-19 “ร้อยปีวรนารี ร้อยเรียงวิถีสอน”

Administrator

ขอเชิญชวนรับชมการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
 “ร้อยปีวรนารี ร้อยเรียงวิถีสอน”
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 
สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ https://wcs-oti2021.blogspot.com/ หรือ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
กิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครึ่งภาคเรียนแรก)