กิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”

Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจร่วมกิจกรรม
“Math Game Online By SUDOKU”
ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2564
**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทุกคน
ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่
https://forms.gle/hohcJ7afqxMxWZmE8

ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตร ได้ที่ www.woranari.ac.th
ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

โปสเตอร์รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค COVID-19 “ร้อยปีวรนารี ร้อยเรียงวิถีสอน”
ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครึ่งภาคเรียนแรก)