ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021

Administrator

      จากการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021 ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 2564 

สามารถดูผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค COVID-19 “ร้อยปีวรนารี ร้อยเรียงวิถีสอน”
ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
กิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครึ่งภาคเรียนแรก)