ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศโรงเรียน คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา ที่ทดสอบ คลิกที่นี่

หมายเหตุ
1. ให้นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียน ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยห้ามเข้ามาพักคอยภายในโรงเรียนเด็ดขาด
2. ตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงเรียนและรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสมัครและทดสอบร่างกาย

ขั้นตอนการสมัครและทดสอบร่างกาย

1. คัดกรองและตรวจหลักฐาน บริเวณลานเฉลิมเกียรติ (เสร็จแล้วนั่งรอตามจุดที่กำหนดให้เท่านั้น)
2. ทดสอบร่างกาย ลานใต้อาคารเรียน 2 ซึ่งจะมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำแถวมา
3. ทดสอบร่างกายครบทั้ง 2 สถานีสามารถเดินทางกลับได้เลย

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย