ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศโรงเรียน คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา ที่ทดสอบ คลิกที่นี่

หมายเหตุ
1. ให้นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียน ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยห้ามเข้ามาพักคอยภายในโรงเรียนเด็ดขาด
2. ตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงเรียนและรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสมัครและทดสอบร่างกาย

ขั้นตอนการสมัครและทดสอบร่างกาย

1. คัดกรองและตรวจหลักฐาน บริเวณลานเฉลิมเกียรติ (เสร็จแล้วนั่งรอตามจุดที่กำหนดให้เท่านั้น)
2. ทดสอบร่างกาย ลานใต้อาคารเรียน 2 ซึ่งจะมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำแถวมา
3. ทดสอบร่างกายครบทั้ง 2 สถานีสามารถเดินทางกลับได้เลย

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021
แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านออนไลน์สำหรับครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
การลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมเครื่องแบบ สำหรับนักเรียนหญิง ชั้น ม.1
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก