รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับล่าสุด)

Administrator

ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ว่าอยู่ห้องใด

2. ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

3. สอบถามรายละเอียดการเรียนออนไลน์จากครูที่ปรึกษาของตนเอง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับล่าสุด) คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับล่าสุด) คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย