รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับล่าสุด)

Administrator

ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ว่าอยู่ห้องใด

2. ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

3. สอบถามรายละเอียดการเรียนออนไลน์จากครูที่ปรึกษาของตนเอง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับล่าสุด) คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับล่าสุด) คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การเรียนออนไลน์ ม.1 - ม.6
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง (UPDATE V1.3)
ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
การประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI)