การเรียนออนไลน์ ม.1 - ม.6

Administrator

แจ้งไปยังนักเรียนทุกคน เรื่อง การเรียนออนไลน์
-  นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 เริ่มเรียน 1 มิถุนายน 2564
-  นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เริ่มเรียนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (หลังจากทราบห้องเรียนแล้ว)

แนวทางการเรียนออนไลน์ มีรายละเอียดดังเว็บไซต์ที่แนบนี้ คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับล่าสุด)
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง (UPDATE V1.3)
ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
การประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI)