การเรียนออนไลน์ ม.1 - ม.6

Administrator

แจ้งไปยังนักเรียนทุกคน เรื่อง การเรียนออนไลน์
-  นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 เริ่มเรียน 1 มิถุนายน 2564
-  นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เริ่มเรียนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (หลังจากทราบห้องเรียนแล้ว)

แนวทางการเรียนออนไลน์ มีรายละเอียดดังเว็บไซต์ที่แนบนี้ คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565