ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

Administrator

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้บริษัทผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน ไม่สามารถส่งสินค้าอุปกรณ์การเรียนได้ทันเวลา ส่งผลให้โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ไม่สามารถจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนในวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2564 ได้
     โรงเรียนจึงขอแจ้งให้ทราบว่า ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน หากสินค้ามาส่งแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

....โรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับล่าสุด)
การเรียนออนไลน์ ม.1 - ม.6
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง (UPDATE V1.3)
การประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI)