ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

Administrator

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้บริษัทผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน ไม่สามารถส่งสินค้าอุปกรณ์การเรียนได้ทันเวลา ส่งผลให้โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ไม่สามารถจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนในวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2564 ได้
     โรงเรียนจึงขอแจ้งให้ทราบว่า ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน หากสินค้ามาส่งแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

....โรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565