ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1 และม.4

Administrator

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1 และม.4

        ตามที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายชื่อ และให้นักเรียนดำเนินการตามประกาศที่แนบมานี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - ประกาศรายละเอียดการดำเนินการ >> คลิกที่นี่
    - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    - ประกาศรายละเอียดการดำเนินการ >> คลิกที่นี่
    - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565