แอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"

Administrator

เชิญชวนร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"

        "คุ้มครองเด็ก" เป็นแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุสำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์เด็กและเยาวชนในสภาวะเสี่ยง และถูกละเมิด/ทอดทิ้ง/แสวงประโยชน์/ความรุนแรง รวมถึงประสบปัญหาอื่น ๆ ให้ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และครอบคลุมทั่วประเทศ รายงานการแจ้งเหตุจะถูกส่งไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดที่เกิดเหตุโดยตรง สามารถติดตามและตรวจสอบผลการช่วยเหลือได้ เป็นแนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนเชิงรุกโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือของประชาชน

อ่านคู่มือแอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"  >>> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565