แอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"

Administrator

เชิญชวนร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"

        "คุ้มครองเด็ก" เป็นแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุสำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์เด็กและเยาวชนในสภาวะเสี่ยง และถูกละเมิด/ทอดทิ้ง/แสวงประโยชน์/ความรุนแรง รวมถึงประสบปัญหาอื่น ๆ ให้ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และครอบคลุมทั่วประเทศ รายงานการแจ้งเหตุจะถูกส่งไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดที่เกิดเหตุโดยตรง สามารถติดตามและตรวจสอบผลการช่วยเหลือได้ เป็นแนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนเชิงรุกโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือของประชาชน

อ่านคู่มือแอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"  >>> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565
เกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
เงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565