ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เม.ย. 2564

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เม.ย. 2564

ตามประกาศได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ม.1 เขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป

     - การสอบคัดเลือก วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

     - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ม.1 ความสามารถพิเศษ

     - การสอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผล รายงานตัว สอบวัดความรู้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

     - มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

----------------------------------------------------------------------------------

ม.4 โควต้า

     - การสอบวัดความรู้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

     - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ม.4 นักเรียนทั่วไป

     - การสอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

     - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ม.4 ความสามารถพิเศษ

     - การสอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

     - สอบวัดความรู้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

     - มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย