ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เม.ย. 2564

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เม.ย. 2564

ตามประกาศได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ม.1 เขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป

     - การสอบคัดเลือก วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

     - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ม.1 ความสามารถพิเศษ

     - การสอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผล รายงานตัว สอบวัดความรู้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

     - มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

----------------------------------------------------------------------------------

ม.4 โควต้า

     - การสอบวัดความรู้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

     - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ม.4 นักเรียนทั่วไป

     - การสอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

     - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ม.4 ความสามารถพิเศษ

     - การสอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

     - ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

     - สอบวัดความรู้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

     - มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1 และม.4
แอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563