ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

- English Program คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 141  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 142  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 144  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 146  คลิกที่นี่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

- โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์