การแข่งขันงาน WCS Open House 2021 Online ประจำปีการศึกษา 2563

Administrator

ระบบ OPEN-HOUSE ONLINE

---------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม OPEN HOUSE Woranari Chaloem Songkhla School 2021 Online

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ ถึงวันที่  15  มีนาคม 2564 นี้

เกณฑ์การแข่งขัน

เอกสารขอเชิญร่วมกิจกรรม (หนังสือนำ) คลิกที่นี่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คลิกที่นี่

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คลิกที่นี่

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       - การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) คลิกที่นี่

       - กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เกณฑ์การแข่งขัน / ลิงค์สมัคร

       - กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       - การแข่งขันประกวดมารยาทไทย และการแข่งขันตอบปัญหาสังคมออนไลน์  แบนเนอร์ข่าว / เกณฑ์การแข่งขัน

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คลิกที่นี่

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2) และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (EP/MEP) คลิกที่นี่

       - โปสเตอร์การแข่งขันยุวมัคคุเทศก์ คลิกที่นี่ 

       - โปสเตอร์ My Eco School Project Presentation คลิกที่นี่ 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

       - การประกวดบรรเลงดนตรีไทย คลิกที่นี่

       - การประกวดดนตรีโฟล์คซอง COVID  คลิกที่นี่

       - การประกวดศิลป์สร้างสรรค์ คลิกที่นี่

       - การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง คลิกที่นี่

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       - การประกวดแอโรบิกหน้าเสาธง คลิกที่นี่

       - การประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ “รวมพลังตั้งการ์ด safe zone safe ภัยยาเสพติด” คลิกที่นี่

9. ห้องสมุด  กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน คลิกที่นี่

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การแกะสลักผลไม้ และการห่อของขวัญ) คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าติว GATภาษา และ GAT เชื่อมโยง
สมัครโครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021"
สมัครติว GAT ภาษา และ GAT เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 เข้าติวเสริมและตารางติว ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019