การแข่งขันงาน WCS Open House 2021 Online ประจำปีการศึกษา 2563

Administrator

ระบบ OPEN-HOUSE ONLINE

---------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม OPEN HOUSE Woranari Chaloem Songkhla School 2021 Online

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ ถึงวันที่  15  มีนาคม 2564 นี้

เกณฑ์การแข่งขัน

เอกสารขอเชิญร่วมกิจกรรม (หนังสือนำ) คลิกที่นี่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คลิกที่นี่

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คลิกที่นี่

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       - การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) คลิกที่นี่

       - กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เกณฑ์การแข่งขัน / ลิงค์สมัคร

       - กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       - การแข่งขันประกวดมารยาทไทย และการแข่งขันตอบปัญหาสังคมออนไลน์  แบนเนอร์ข่าว / เกณฑ์การแข่งขัน

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คลิกที่นี่

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2) และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (EP/MEP) คลิกที่นี่

       - โปสเตอร์การแข่งขันยุวมัคคุเทศก์ คลิกที่นี่ 

       - โปสเตอร์ My Eco School Project Presentation คลิกที่นี่ 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

       - การประกวดบรรเลงดนตรีไทย คลิกที่นี่

       - การประกวดดนตรีโฟล์คซอง COVID  คลิกที่นี่

       - การประกวดศิลป์สร้างสรรค์ คลิกที่นี่

       - การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง คลิกที่นี่

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       - การประกวดแอโรบิกหน้าเสาธง คลิกที่นี่

       - การประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ “รวมพลังตั้งการ์ด safe zone safe ภัยยาเสพติด” คลิกที่นี่

9. ห้องสมุด  กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน คลิกที่นี่

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การแกะสลักผลไม้ และการห่อของขวัญ) คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565