ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าติว GATภาษา และ GAT เชื่อมโยง

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าติว GATภาษา และ GATเชื่อมโยง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 64 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้

     1. เข้าติวตามเวลาที่แจ้งไว้ในใบรายชื่อ
     2. เข้ากลุ่ม LINE ในแต่ละวิชา 

ตรวจสอบรายชื่อ GAT ภาษา >> คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ GAT เชื่อมโยง >> คลิกที่นี่

สแกนเข้ากลุ่ม LINE >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565