ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าติว GATภาษา และ GAT เชื่อมโยง

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าติว GATภาษา และ GATเชื่อมโยง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 64 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้

     1. เข้าติวตามเวลาที่แจ้งไว้ในใบรายชื่อ
     2. เข้ากลุ่ม LINE ในแต่ละวิชา 

ตรวจสอบรายชื่อ GAT ภาษา >> คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ GAT เชื่อมโยง >> คลิกที่นี่

สแกนเข้ากลุ่ม LINE >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลสอบ Pre-Woranari ม.1 ประจำปี 2564
สมัครโครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021"
สมัครติว GAT ภาษา และ GAT เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 เข้าติวเสริมและตารางติว ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019