สมัครโครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021"

Administrator

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021" พื้นที่ภาคใต้ วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>CLICK
 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565
เกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
เงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565