สมัครโครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021"

Administrator

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021" พื้นที่ภาคใต้ วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>CLICK
 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567