สมัครโครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021"

Administrator

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021" พื้นที่ภาคใต้ วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>CLICK
 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565