การรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

Administrator

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
      คลิกที่นี่ >>> http://bit.ly/std2564

 

   ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
      คลิกที่นี่ >>> https://www.sea16.go.th/educat.../blog/2020/02/05/student64/

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
Pre-Woranari ประจำปีการศึกษา 2564
สมัครติว GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ
ประกาศรายชื่อกลุ่มติว O-Net
รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น