เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Administrator

นักเรียนสามารถดาวโหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ได้ตามรายการต่อไปนี้

รายการแข่งขัน ลิงค์ดาวโหลด

1.  การแข่งขันประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Download

 

2.  การแข่งขันตอบคำถามผ่าน QR Code ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Download

 

3.  การแข่งขันทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Download

 

4.  การแข่งขันประกวดวาดภาพเหมือนทางชีววิทยา

Download

5.  การประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภทภาพถ่ายทางดาราศาสตร

Download

 

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565