กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Administrator

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

18 สิงหาคม 2563

กิจกรรมการแข่งขัน ต่อไปนี้

1. การตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ผ่าน QR CODE (ตอบก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2563)

    Qrcode สาขาวิชา เคมี ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คลิกที่นี่

 2. การแข่งขันการวาดภาพเหมือนทางชีววิทยา

    เกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่

     นักเรียนสามารถส่งผลงานที่วาดเสร็จแล้ว ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563
     ที่โต๊ะครูสิรวุฒิ  ชนะชัย ห้อง 524 หมวดวิทยาศาสตร์ 
      และจะประกาศผลการตัดสินภายในวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม หน้าห้อง 524

3. การแข่งขันภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

    เกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่

    เปิดรับสมัครโดยกรอกข้อมูลและส่งภาพถ่ายภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

4. กิจกรรม แนวคิดเชิงคำนวณ

    เกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่

5. กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล

     หมดเขตการส่งชุดเข้าร่วมแข่งขัน ภายในเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563  

    เกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่

6. กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

    ส่งที่ครูนภดล ภูริมงคล (ครูกล้วย) หรือครูท่านใดก็ได้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

     ภายในเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

     เกณฑ์การแข่งขัน คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ