การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพตามความสนใจ ปีการศึกษา 2563

Administrator

       ให้นักเรียน ม.5 และ ม.6 ห้อง 2 ถึง 12 ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพตามความสนใจ ในระบบ

ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น.

วิธีการดำเนินการทั้งหมดตาม vdo การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพ

คลิกเพื่อดูวิดีโอ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565