การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพตามความสนใจ ปีการศึกษา 2563

Administrator

       ให้นักเรียน ม.5 และ ม.6 ห้อง 2 ถึง 12 ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพตามความสนใจ ในระบบ

ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น.

วิธีการดำเนินการทั้งหมดตาม vdo การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพ

คลิกเพื่อดูวิดีโอ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับล่าสุด)
การเรียนออนไลน์ ม.1 - ม.6
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง (UPDATE V1.3)
ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
การประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ