การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพตามความสนใจ ปีการศึกษา 2563

Administrator

       ให้นักเรียน ม.5 และ ม.6 ห้อง 2 ถึง 12 ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพตามความสนใจ ในระบบ

ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 00.00 น. ถึงวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น.

วิธีการดำเนินการทั้งหมดตาม vdo การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีอาชีพ

คลิกเพื่อดูวิดีโอ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รหัสห้องเรียน Google Classroom กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการมาโรงเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 วิชาเลือกเสรีอาชีพ ปีการศึกษา 2563